Chùa Ba Vàng
Câu 192: Phương pháp sám hối

Câu 192: Phương pháp sám hối

Hỏi: Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia...

ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi,...

Câu 192: Phương pháp sám hối

Câu 192: Phương pháp sám hối

Hỏi: Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia...

ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi,...

Thông tin chung

Website thành lập ngày 15/ 05/ 2011
--------------oOo--------------
Tổng truy cập: 1507294 | Trực tuyến: 10