Chùa Ba Vàng
Nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương Về Thăm Chùa

Nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương Về Thăm Chùa

Nhân chuyến thăm tỉnh Quảng Ninh 19/7/2014...

Ca mổ cháu Lê Trung Tuấn đã thành công

Ca mổ cháu Lê Trung Tuấn đã thành công

Cả chùa Ba Vàng, gồm tứ chúng đồng...

Nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương Về Thăm Chùa

Nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương Về Thăm Chùa

Nhân chuyến thăm tỉnh Quảng Ninh 19/7/2014...

Ca mổ cháu Lê Trung Tuấn đã thành công

Ca mổ cháu Lê Trung Tuấn đã thành công

Cả chùa Ba Vàng, gồm tứ chúng đồng...

Thông tin chung

Website thành lập ngày 15/ 05/ 2011
--------------oOo--------------
Tổng truy cập: 1188945 | Trực tuyến: 7