Giới thiệu » Lược Sử Tổ Tuệ Bích Phổ Giác

Lược Sử Tổ Tuệ Bích Phổ Giác

 

LƯỢC SỬ SƠ TỔ CHÙA BA VÀNG

Cuộc đời và sự nghiệp của Sư Tổ chùa Ba Vàng chỉ lưu lại qua văn bia quá sơ xài. Nhưng căn cứ vào nhân truyền trong dân gian, thời đại, cuộc đời và sự nghiệp của Sư Tổ. Chúng ta có thể khẳng định Sư Tổ Là một vị Đại Thiền Sư đạo cao đức trọng.

Pháp danh của ngài là, Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Ngài sinh vào ngày 06 tháng 01 năm Mậu Tuất (1658) vào thời vua Lê Hiển Tông. Ngài là hậu duệ của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử.