Liên hệ

Thông tin liên hệ

 

Gửi liên hệ

Tiêu đề *
Họ và Tên *
Địa chỉ Email *
Điện Thoại *
Gửi đến bộ phận *
Nội dung *
Tệp đính kèm
Mã bảo vệ: *
Nguyễn Minh Long (minhlong@gmail.com)
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con rất vui khi được biết đến website của chùa Ba Vàng. Trong đây con đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải mà Thầy trụ trì đã dạy. Con xin chúc Thầy và các Thầy khác luôn luôn tinh tấn để dìu dắt những người còn đang mê lầm như chúng con. Mô Phật!
Trần Thu Hương (huongtra1989@gmail.com)
Con rất hạnh phúc khi biết được đến chùa Ba Vàng, một ngôi chùa rất đẹp, không những thế còn là một ngôi chùa các Thầy tu hành rất trang nghiêm. Thầy trụ trì là người đức độ, Thầy như bóng cây đại thụ che mát cho chúng con giữa đời mạt pháp này. Con xin tri ân Thầy bằng tất cả tấm lòng.
^ Back to Top