Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 13 "câu 012-015"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 13 "Câu 012-015"

Xem trên Lần xem: 95.956 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Tri Ân và Đền Ân (Vu lan 2015)

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 15 "Câu 19-20"

Học Phật và Tu Phật

Phước Đức Với Việc Vãng Sinh

^ Back to Top