Pháp Âm » Pháp Thoại » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "câu 017-018"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 14 "Câu 017-018"

Xem trên Lần xem: 94.009 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 6

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 17 "Câu 22-24"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 28 "Câu 53-58"

^ Back to Top