Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 27 "câu 50-52"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 27 "Câu 50-52"

Xem trên Lần xem: 60.489 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 
CÁC ALBUM KHÁC (579):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 13 "Câu 012-015"

Hạnh Nhẫn Nhục Với Người Tu Phật

^ Back to Top