Pháp Âm » Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 32 "câu 71-73"

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 32 "Câu 71-73"

Xem trên Lần xem: 52.167 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

CÁC ALBUM KHÁC (579):

Đạo Phật là đạo thấy và nói đúng như thật

^ Back to Top