Pháp Âm » Kinh Nikaya: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Kinh Nikaya: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Lần xem: 86.136 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
 Stt 
Pháp Âm
 Lượt tải 
 Thao Tác 

CÁC ALBUM KHÁC (579):

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Phần 20 "Câu 30"

^ Back to Top