Pháp Âm » Pháp Thoại » Tội - Phước Của Người Đi Chùa

Tội - Phước của người đi chùa

Xem trên Lần xem: 57.728 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Buổi Pháp Thoại Với Danh Nhân Tỉnh Quảng Ninh

Từ Hư Không Trở Về Hư không

Lễ Phật Thành Đạo

Kinh NiKaya - Quả Báo

^ Back to Top