Pháp Âm » Pháp Thoại » Tri Ân Và Đền Ân (vu Lan 2015)

Tri Ân và Đền Ân (Vu lan 2015)

Xem trên Lần xem: 93.036 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Tư lương "TÍN" giảng trạch

Xứng Đáng Là Một Vị Khất Sĩ, Một Trưởng Lão Tôn Kính

Lời Phật Dạy Về Ân Đức Sinh Thành

Kinh NiKaya - Quả Báo

^ Back to Top