Pháp Âm » Pháp Thoại » Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã Đêm Giao Thừa

Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã Đêm Giao Thừa

Xem trên Lần xem: 84.751 | Giảng Sư: ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
CÁC ALBUM KHÁC (171):

Kinh Nikaya - Lợi Ích Rải Tâm Từ Bi

Cương yếu để tu

Đãi cát tìm vàng

Đạo Phật rất quý trọng tự do

^ Back to Top