Thông báo » Lịch Các Đại Lễ Và Khóa Tu 2019

CÁC ĐẠI LỄ LỚN TRONG NĂM

     - Thứ Ba, ngày 12 tháng 02 năm 2019 (08/Giêng): Lễ Khai hội Xuân chùa Ba Vàng
     - Chủ Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019 (08/4): Lễ Phật đản
     - Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019 (19/6): Đại lễ phát Bồ đề tâm và cầu siêu vong linh thai nhi
     - Thứ Năm, ngày 08 tháng 8 năm 2019 (08/7): Đại lễ Vu lan báo hiếu
     - Thứ Ba, ngày 21 tháng 9 năm 2019 (23/8): Lễ Giỗ tổ Tuệ Bích Phổ Giác
     - Thứ Hai, ngày 07 tháng 10 năm 2019 (09/9): Lễ Hội Hoa Cúc – Tết Trùng Cửu
     - Thứ Năm, ngày 02/01/2020 (08/12): Lễ vía Phật thành đạo
     - Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 (30/12): Đón giao thừa

KHÓA TU BÁT QUAN TRAI HÀNG THÁNG

     - Lần 1 - Thứ Tư, ngày 13/3/2019 (08/02/ Kỷ Hợi)
     - Lần 2 - Thứ Sáu, ngày 12/4/2019 (08/3/ Kỷ Hợi)
     - Lần 3 - Chủ Nhật, ngày 12/5/2019 (08/4/ Kỷ Hợi)
     - Lần 4 - Thứ Hai, ngày 10/6/2019 (08/5/ Kỷ Hợi)
     - Lần 5 - Thứ Tư, ngày 10/7/2019 (08/6/ Kỷ Hợi)
     - Lần 6 - Thứ Năm, ngày 08/8/2019 (08/7/ Kỷ Hợi)
     - Lần 7 - Thứ Sáu, ngày 06/9/2019 (08/8/ Kỷ Hợi)
     - Lần 8 - Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 (08/9/ Kỷ Hợi)
     - Lần 9 - Thứ Hai, ngày 04/11/2019 (08/10/ Kỷ Hợi)
     - Lần 10 - Thứ Ba, ngày 03/12/2019 (08/11/ Kỷ Hợi)
     - Lần 11 - Thứ Năm, ngày 02/01/2020 (08/12/ Kỷ Hợi)


^ Back to Top