Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

27/2/2019    38.374 Cảm nhận Cảm nhận

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là thầy thuốc chữa bệnh, hiểu biết và thông suốt các y dược của thế gian và xuất thế gian, trị tất cả những trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh. Phật Dược Sư với hạnh nguyện cứu khổ chúng sinh, giải trừ ách nạn, tật bệnh cho chúng sinh nên đàn lễ cầu an đầu năm cũng được gọi là đàn lễ Dược Sư.

     Trên tinh thần ấy, hằng năm bắt đầu từ mùng 8 tháng Giêng, chùa Ba Vàng tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An để Phật tử, nhân dân, du khách thập phương về chùa trong những ngày đầu xuân năm mới có thể tìm cho mình một chốn tâm linh để gửi gắm những lời cầu nguyện tốt lành, may mắn cho gia đình và người thân.

     Trong những ngày diễn ra đàn lễ Dược Sư, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, hơn 95 đạo tràng hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng luân phiên nhau về chùa tu tập, tụng kinh lễ Phật, trì trai giữ giới. Các Phật tử được thực hành giới, Pháp của Phật để cầu bình an, hạnh phúc, giúp gia đình được tiêu trừ các nghiệp chướng và cầu cho Đất nước được thái bình thịnh trị. Hơn thế nữa, ngoài việc tu cho mình, các Phật tử còn theo nhân duyên tu tập đó mà hồi hướng phước lành đến cho nhân dân, du khách thập phương về chùa để họ có một cuộc sống bình an, cũng như được tăng trưởng lòng tôn kính với Tam Bảo, kết duyên lành với Chính Pháp của Phật. Bên cạnh đó, nhân dân, du khách thập phương khi về chùa, trước Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An ai nấy cũng đều trang nghiêm, thành kính hướng về Đức Phật Dược Sư mong cầu sự từ bi, che chở từ Ngài.

     Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ánh sáng lưu ly "trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh sáng quang minh chói lọi khắp nơi". Chính vì vậy mà Đàn lễ Dược Sư tại chùa Ba Vàng mang lại lợi ích rất lớn, không chỉ đối với mọi người mà còn đối với cả quốc gia, xã hội. Từ nhân duyên này, mọi người được tin sâu Tam bảo, gieo trồng những nhân thiện lành từ ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, tu dưỡng đạo đức để trở thành những bông hoa tỏa hương thơm cho cuộc đời.

     Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng vẫn được tiếp tục diễn ra đến ngày 05/03/2019 (tức ngày 29 tháng Giêng, năm Kỷ Hợi). Chùa Ba Vàng rất mong quý Phật tử, nhân dân, du khách thập phương sắp xếp công việc để có đủ nhân duyên tới chùa tham dự Đàn lễ.

     Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Sư Phụ và chư Tăng niêm hương bạch Phật trong buổi khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng ngày mùng 8, tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Những ngày đầu xuân, mỗi ngày chùa Ba Vàng đón hàng ngàn Phật tử, du khách thập phương về chùa tham dự Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Hình ảnh trước khi bước vào Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại sân chính điện chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng niêm hương, bạch Phật, hướng dẫn Phật tử và nhân dân, du khách thập phương tụng kinh Dược Sư trong các ngày diễn ra Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thập phương rất trang nghiêm, thành kính hướng về đức Phật Dược Sư tại Đàn Lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Vì hiểu được lợi ích lợi ích của Đàn lễ Dược Sư mà các Phật tử tu tập trong các đạo tràng dù còn gia duyên ràng buộc, bận rộn công việc nhưng cũng đã cố gắng thu xếp công việc để về chùa luân phiên tụng kinh Dược Sư trong thời gian 21 ngày (từ ngày mùng 8 đến hết ngày 29 tháng giêng năm Kỷ Hợi)

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thành tâm dâng lời khấn nguyện lên Đức Phật Dược Sư.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Du khách thập phương nhất tâm đọc tụng bài khấn nguyện tại Đàn Lễ Dược Sư với tâm thành tha thiết mong được Ngài chở che và gia hộ cho mình và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc!

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng và Phật tử trang nghiêm trong thời khóa Tụng kinh Dược Sư

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Các Phật tử trẻ cũng rất tinh tấn trong những ngày diễn ra đàn lễ

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Các Phật tử trong các Đạo tràng với lòng thành kính và tinh thần phụng sự Tam Bảo nên đã thay phiên nhau hộ trì và tụng kinh trong đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng chùa Ba Vàng trong thời khóa Tụng Kinh Dược Sư tại đàn lễ.

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế vào các buổi chiều diễn ra Đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đông đảo Phật tử, nhân dân và du khách thập phương tham gia đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

Đầu Xuân Về Chùa Ba Vàng Đảnh Lễ Vị Thầy Thuốc Đặc Biệt Nhất Thế Gian

BBT

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu 199: Mặc Áo Lục Thù khi chết đúng hay sai?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Ở quê hương con (Hải Dương)...

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Câu 198: ĐÃ TỪNG NGHIỆN HÚT CÓ ĐƯỢC XUẤT GIA KHÔNG?

Con Bạch Thầy! Con đã từng nghiện, hút, trích...

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự  Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Phật Tử Hân Hoan Về Tham Dự Buổi Khai Pháp Đầu Năm Tại Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 26/02/2015 tức ngày mùng 8 tháng Giêng...

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Xuân Chùa Ba Vàng Ất Mùi 2015

Sáng nay 26/2/2015 tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất...

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

THÔNG BÁO: Khai Mạc Lễ Hội Xuân Chùa Ba Vàng Mùng 8 Tháng Giêng Ất Mùi

Tháng giêng tháng hai là khoảng thời gian bà con...

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Câu 194: Ăn Trứng Gà Không Có Trống Có Phạm Tội Sát Sinh Không?

Bạch Thầy! Trứng gà, vịt, ngan... mà không có...

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Câu 192: Phương Pháp Sám Hối

Bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ trì Tam...

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu Sám Hối Và Thính Pháp

Phật Tử Về Chùa Cầu Siêu, Sám Hối Và Thính Pháp

Ngày 21/11/2014 (tức ngày 29 tháng 9 nhuận năm...

^ Back to Top